Park Škocjanske jame podprl naše delo z nakupom stekleničk za udeležence Vodnih šol

V začetku šolskega leta smo začeli sodelovanje s Parkom Škocjanske jame. To zaščiteno območje spada pod UNESCO-vo svetovno kulturno dediščino, je na seznamu svetovno pomembnih mokrišč Ramsarske konvencije in je del Unescovega medvladnega raziskovalnega programa Človek in biosfera (MAB). Mrežo šol s katerimi sodelujejo so ustanovili pred 15 leti in ta model je v zadnjem času povzela tudi WWF Adria. Mednarodno mrežo šol Parka Škocjanske jame sestavlja sedem slovenskih osnovnih šol in ena s slovenskim učnim jezikom v Italiji, tik ob slovenski meji. Od septemberske predstavitve projekta Erazmus + Waterschools (Vodne šole) do decembra, so se štiri šole odločile, da bodo postale Vodne šole: osnovna šola v Košani, Osnovna šola Divača, oddelek v Vremah, osnovna šola s slovenskim učnim jezikom v Trebčah v zamejstvu in Osnovna šola Kuteževo. Park Škocjanske jame je naše aktivnosti velikodušno podprl in vsem otrokom in učiteljem, ki sodelujejo v projektu kupil zelo lepe stekleničke.

Poglejte, kako so predstavnice parka Škocjanske jame z darilom prijetno presenetile otroke in zaposlene na osnovni šoli v Košani v tem prispevku.