Imamo prve Vodne šole

Projektu Vodne šole so se priključile prve Vodne šole pri nas. To so: Osnovna šola v Košani, Osnovna šola Divača, oddelek v Vremah, pridružili pa se bosta še Osnovna šola …