Prednost spletnih izobraževanj je, da se lahko izobražujemo kjerkoli in kadarkoli. Naša izobraževanja so zanimiva, aktualna in podprta z obilo strokovnega znanja. Nastala so v sodelovanju z evropskimi partnerji v mednarodnih projektih Erazmus + in so brezplačna za vse, ki se želite samostojno izobraževati.

Spletno izobraževanje Prehranska vzgoja otroka in trajnostna prehrana v vrtcih in šolah 

Naš prvi projekt Erasmus + razvoj inovacije, z naslovom Trajnost in prehrana v vrtcih – Sus.Kinder obravnava celosten vidik prehrane in prehranske vzgoje otroka.  Projekt se je 2018 zaključil, vsebine, ki jih redno posodabljamo pa so seveda na voljo. 

Izvajamo štiri izobraževanja, ki sta vpisana v KATIS in ovrednotena s točkami za napredovanje:

  • Seminar: Celostna trajnostna prehrana v vrtcih in šolah in predstavitev spletnega izobraževanja (8 ur; 0,5 točke)

  • Mentorirano celoletno spletno izobraževanje o celostni trajnostni prehrani v vrtcih in šolah (25 ur; 1,5 točke)

  • Vodna šola ali vrtec in vodni dan (21 ur; 1 točka) – celoletni projekt

  • Seminar: Celovit pregled zdravilnih učinkov narave in kreativna uporaba v vrtcih in šolah (8 ur; 0,5 točke)

1. Celoletni projekt: Mentorirano izobraževanje o celostni trajnostni prehrani, potek dela: v vrtcu izvedemo uvodno izobraževanje, (šole ga vnesejo v LDN) in že začnete z delom. Po e pošti prejmete navodila, vaje, ki jih potem pregledam in pošljem povratno informacijo o  s predlogi za izboljšanje. Pri svojem delu niste sami, večkrat se slišimo in si pišemo, skupaj dosegamo izboljšave pri vas. Idealno je, da se vključita kuhinja in pedagogi, saj so za spremembe potrebni oboji. Izobraževanje ene osebe običajno pomeni izboljšave v eni igralnici/razredu. Delo kuhinje in pedagogov ves čas spremljamo in obe skupini seznanjamo z rezultati. Prav tako je potrebno o rezultatih obveščati starše in lokalno skupnost. Primere sodelovanja in dobre prakse si lahko pogledate tukaj, pa še tu  in zadnje primere tukaj. Predlagam, da na koncu pripravite zaključni dan, kjer celoletno delo predstavite navzven.

Pri spletnem izobraževanju (pet modulov) obravnavamo, kako lahko zaposleni v kuhinji pripomorejo k bolj trajnostni in zdravi prehrani, kako v kuhinji lahko prihranimo in ne podražimo obrokov. Zanima nas kako otrok okuša in se uči. Udeležence učimo, da je sodelovanje med kuhinjo in pedagoškim kadrom temelj uspeha. Pedagoškemu kadru predstavimo njihovo nadvse pomembno vlogo pri uvajanju novih prehranskih navad, saj se otrokove navade razvijejo v najzgodnejšem otroštvu, najpomembnejšo vlogo pa ima družina in vzgojitelji. Pedagoge naučimo, da na prehrano gledajo celostno in jo vključujejo v pedagoški proces – od vil do vilic in še kaj vmes. Vsebine so namenjene tudi spoznavanju prehrane otrok drugih kultur, saj so preseljevanja vse pogostejši pojav. S svojo drugačnostjo lahko bogatijo vaše delo in način prehranjevanja. Tečaj vključuje veliko praktičnega dela, samoopazovanja in reševanja primerov ter iger. Zastavljen je domiselno in zabavno. Udeležence spodbujamo, da se povežejo z dobavitelji, starši in svoje izboljšave predstavijo lokalni skupnosti.

Kaj sploh pomeni trajnostno ravnanje s hrano? Če vas o tem zanima več, si poglejte tu: Prehranska vzgoja otroka in trajnostno ravnanje s hrano.

Delo s spletnim tečajem je zelo enostavno, udeleženci niso imeli težav.

2. Celoletni projekt: Postanite Vodna šola ali vodni vrtec!

To je nov projekt Erazmus + razvoj inovacije, ki se je avgusta 2020 zaključil, pri njem so sodelovali strokovnjaki iz različnih evropskih držav. Cilj projekta je spodbuditi otroke in mlade k večjemu uživanju vode iz pipe, kar pozitivno vpliva na zdravje otrok in zdravje Zemlje, ker zmanjšamo porabo plastenk in plastičnih lončkov. V podporo delu pedagogov smo zanje razvili spletno platformo, ki je še bolj inovativna, interaktivna in polna zanimivih vsebin: od izobraževalnih modulov, do primerov vaj in aktivnosti, video vsebin, zemljevida sodelujočih šol, primerov dobre prakse, ki se bodo dopolnjevali sproti, nasveti/odgovori  glede ravnanja Vodnih šol.

Prve Vodne šole so že zaključile z delom in več o njih lahko preberete v Novicah. Prav tako si lahko preberete mnenja sodelujočih.

Vodna šola ali vrtec – potek dela:  prednost tega projekta je takojšnji začetek, vse kar potrebujete je dostop do pitne vode, posode za pitje za otroke in odločitev, da boste pri vas pili le vodo. Po uvodnem srečanju in aktivnosti dodate v LDN, seznanite starše in začnete s spodbujanjem pitja otrok. Med šolskim letom pa sodelujoči še poglobijo znanje o vodi, na podlagi delovnih listov uvedejo dodatne aktivnosti, ki so skladne s kurikulom in pripravijo aktivnost za Vodni dan, s katerim se projekt a koncu šolskega leta zaključi. Aktivnosti naj bodo poučno zabavne, saj si želimo navdušiti otroke in povabljene starše in lokalno skupnost.  Tudi tu sodelujemo celo leto in skupaj razvijamo ideje.

Smernice za uvedbo Vodne šole si lahko pogledate tu: VODNA SOLA_Smernice

Zakaj spodbujati pitje vode v šolah in vrtcih? 

Voda ima na otroke dokazano najboljši učinek. Izboljšuje kognitivne sposobnosti, varuje pred debelostjo in kariesom. S pitjem vode iz pipe varujemo Zemljo, saj ne potrebujemo plastenk. V Evropi imamo srečo, da je voda v večini držav pitna in odlične kvalitete, posebej v Sloveniji.

3. Celovit pregled zdravilnih učinkov narave in kreativna uporaba v vrtcih in šolah (seminar)

Ker me zdravilni vpliv narave na človeško dušo od vedno zanima, sem se udeležila nekaterih izobraževanj pri nas. Nikjer nisem dobila odgovora zakaj je tako, katere so znanstvene podlage. Manjkala mi je celotna slika in umestitev določenih dejavnosti vanjo. Zato sem to znanje pridobila univerzitetnem tečaju v ZDA in sama pripravila celovit pregled učinkov narave in predloge za kreativno uporabo v vrtcih in šolah.  V tem izobraževanju se boste naučili zakaj je tako, na katerih teorijah je to znanje osnovano, zakaj različni elementi narave na nas vplivajo zdravilno in kako to uporabiti pri vzgoji in izobraževanju. Spoznali boste kako nam narava pomaga pri premagovanju psiholoških motenj in drugih izzivov sodobnega časa in pomaga krepiti sočutje, zanimanje za lastno zdravje in okolje.  Pogledali bomo primere dobre prakse, naredili akcijski načrt in se poglobili v vaš odnos do narave. Tudi ta tečaj je praktično naravnan in od udeležencev se pričakuje veliko lastnega dela.