Vir: lastni arhiv

Trajnost je celosten pogled. Vsa trajnostna dejanja so, kot že beseda pove, taka, da lahko trajajo na dolgi rok, ne da bi povzročala škodo ljudem, Zemlji in vsem ostalim prebivalcem. Hkrati je to ravnanje po zdravi pameti. Tako ravna dober ekološki kmet, kuhar, odgovoren starš …  vsi ti ljudje vedo, da kolikor bodo vložili, toliko bodo dobili. Bližnjice se vedno maščujejo.

Ena od najpreprostejših definicij trajnostnega razvoja Svetovne Komisije za Okolje in Razvoj pravi, da trajnostni razvoj pomeni zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij (Our Common Future, Oxford University Press 1987, stran 43).

Pri prehrani trajnostni pogled zajema štiri vidike: ekološkega, zdravstvenega, ekonomskega in socialnega, pri čemer sta zadnja dva slabše poznana. Najbolje si ga boste predstavljali s to ponazoritvijo:

Vsi vidiki se med seboj prepletajo in vplivajo en na drugega in šele, ko so doseženi vsi, lahko govorimo o trajnosti. Npr. trajnostno pripravljeni obroki bi morali biti: ekološki, zdravo pripravljeni, postreženi na prijazen način in lepi na pogled, vsi, ki so vpleteni v verigo priprave obroka morajo biti pošteno nagrajeni za svoje delo.  Poleg tega moramo vedeti: kar je dobro za nas, je dobro za planet in obratno, kar je razumljivo, saj neprimerno pridelana živila, ki onesnažujejo okolje, škodijo tudi našemu zdravju.                

Pri prehranski vzgoji otroka imajo pomembno vlogo starši, v vrtcu in šoli pa: vzgojitelji, učitelji in kuharsko osebje. Če želimo, da vrtec ali šola delujeta skladno z načeli trajnosti v prehrani, je potrebno sodelovanje vseh: kuhinjskega osebja, izobraževalcev, učencev, staršev in lokalnega okolja.

Vloga zaposlenih v kuhinji 

Načela trajnosti v prehrani so naprednim kuhinjam prinesla marsikatero izboljšavo in pomagala prihraniti sredstva. Za kuharsko osebje so zanimivi zlasti vidiki na katere imajo vpliv: ekološki, ekonomski in zdravstveni.  Ti  zaposleni lahko veliko naredijo za vrtec ali šolo ter za lokalno okolje. Pripomorejo k bolj zdravim obrokom, k manjši količini odpadkov, k večji porabi lokalnih živil in zaslužku lokalnih kmetov. Ni nujno, da so ekološki obroki vedno dražji, če jih le primerno sestavimo.

Vloga vzgojiteljev in učiteljev – prehranska vzgoja otroka

Otrokom moramo pokazati od kje prihaja hrana in jih peljati na kmetijo; jih spoznati s kuhanjem ter jih naučiti kulture prehranjevanja, da bodo njihovi obroki prijetni, hrano pa bodo spoštovali. Vloga vzgojiteljev/učiteljev je neprecenljiva. Trajno lahko oblikujejo otrokove prehranske navade in dolgoročno vplivajo na njegovo zdravje. Ste vedeli, da je npr. okus genetsko pogojen? In da otroci hrano dojemajo drugače? Uvajanje novih okusov ima svoje zakonitosti, ki jih lahko preberete v spletnem izobraževanju, prav tako pa se seznanite z vlogo vzgojitelja/učitelja.

Za vzgojitelje in učitelje je trajnost najbolj zanimiva iz socialnega in deloma iz zdravstvenega vidika. Če tudi sami iščete možnosti, kako v otrocih vzbuditi spoštovanje do hrane in da le-ta ne bi končala v odpadkih, boste v spletnem izobraževanju našli kar nekaj idej. Povežete se lahko z lokalnim okoljem, iz česar lahko nastanejo vaše delavnice/predstavitve/festivali.