Imamo prve Vodne šole

Projektu Vodne šole so se priključile prve Vodne šole pri nas. To so: Osnovna šola v Košani, Osnovna šola Divača, oddelek v Vremah, pridružili pa se bosta še Osnovna šola s slovenskim učnim jezikom v Trebčah v zamejstvu in Osnovna šola Kuteževo.

Projekt Vodna šola sem predstavila zaposlenim na šoli, z njimi smo tudi dorekli, kako bo potekalo delo. Čeprav je projekt zelo enostaven in hitro nudi velike učinke, pa je pri delu potrebno upoštevati nekaj smernic in časovni potek. To je najbolje pogledati skupaj, saj se tako lahko tudi pogovorimo o morebitnih nejasnosti in in skupaj poiščemo rešitve. S šolami smo se dogovorili, da bodo o projektu seznanili starše in zunanje udeležence ter informacije dali na spletno stran in oglasno desko. Vodne šole lahko svoje dejavnosti in ustreznost preverjajo same po ustreznem kontrolnem seznamu. Dokler izpolnjujejo pogoje, lahko uporabljajo znak Vodna šola.

Več o prvih Vodnih šolah si lahko preberete na njihovih spletnih straneh:

http://www.os-divaca.si/2019/10/25/podruznicna-sola-postala-vodna-sola/

http://www.os-kosana.si/vodna-sola/