Trajnostna prehrana v vrtcih in šolah

20 tednov do boljše prehrane v vrtcih in šolah

Spletno izobraževanje


Cilj tečaja je, da v najkrajšem času izboljšate prehrano in sodelovanje med zaposlenimi. Naučite se, kako kuhinja pripravi, pedagogi pa otrokom predstavijo jedi, da bodo zadovoljni otroci, starši in vi. Spremembe je težko uvajati sam, z mentorskim tečajem pa boste imeli vso potrebno podporo in spodbudo.


Vir: Depositphotos

Za otroke so zgled pri prehranjevanju
pedagogi, in ne kuharji,
saj ti ne jedo z njimi.
Zato imajo pedagogi pri privzgoji
prehranjevalnih navad izjemno vlogo.

Si želite izboljšati vašo prehrano? Ste naveličani zavračanja hrane pri otrocih, pritoževanja staršev, poslušanja, da se nič ne spremeni ter slabega sodelovanja pedagogov in kuhinje? Menite, da bi pri vas lahko pripravljali jedi, ki jih bodo otroci imeli radi? Seveda – in z našo pomočjo to lahko dosežete v 20 tednih. Z dobrim sodelovanjem pedagogov in kuhinje, s pravilnim izborom jedi in aktivnosti z otroci, lahko spremenite vašo prehrano.

Vaša prehrana naj bo trajnostno usmerjena. Ker je skladna s cilji trajnostnega razvoja, je danes v razvitem svetu edina etična odločitev. To ni le ekološka prehrana brez zavržene hrane, ki skrbi za zdravje človeka in Zemlje. Pomeni tudi, da otroku na njemu prijazen način privzgojimo zdrave prehranjevalne navade, ki bodo z njim ostale za vedno.

Pri spremembi prehrane vam pomaga spletni tečaj Trajnost in prehrana v vrtcih in šolah, ki lahko poteka mentorsko v obliki tečaja - 20 tednov ali samostojno.

Dokazano je, da so pedagogi ključen člen pri zmanjševanju otroške debelosti, ki je v času med Covid-19 med otroci dosegla najvišjo točko v zgodovini meritev – in tu vas čaka še veliko dela. Program Trajnost in prehrana - 20 tednov do boljše prehrane, je mentoriran spletni izobraževalni program, ki temelji na ekološki prehrani, zmanjševanju odpadkov, vključevanju otrok in spoznavanju okusov na igriv način. Podprt je z učno platformo. in dopolnjuje šolske vsebine. Aktivnosti so medpredmetno zasnovane in potekajo celo leto, na koncu pa jih na zaključnem dnevu v obliki prireditve z lokalnimi dobavitelji predstavite staršem in lokalni skupnosti – v živo ali prek spleta.


 

Izvedba spletnega tečaja 20 tednov do boljše prehrane v vrtcih in šolah

Tečaj je sestavljen iz dveh samostojnih delov, ovrednotenih s točkami za napredovanje:

1. Uvodno srečanje, kjer se seznanite s temo in s spletnim tečajem (0,5 točke) in iz

2. 20 tedenski mentorski spletni tečaj o trajnosti in prehrani (2 točki).


20 tedenski spletni tečaj je sestavljen iz 5 modulov, ki tvorijo smiselno celoto


Modul 1: Pedagogi imajo ključno vlogo pri oblikovanju prehranskih navad

Kvalitetno prehranjevanje je timsko delo zaposlenih. Pedagogi ste otrokovi vzorniki, so-ustvarjate dobre prehranske navade. Potrebujete pa dobro pripravljene jedi, kar je naloga kuhinje. Pogledali bomo trenutno stanje pri vas in postavili trdne temelje za vaše delo in vaš uspeh.

Modul 2: Kako zvišati kvaliteto hrane in jo narediti bolj trajnostno

Za otroke vsi želimo najboljše. Spoznali boste koristi trajnostne prehrane, ki je prijazna do ljudi in planeta. S kuhinjo bomo zastavili izboljšave v bolj trajnostno smer. Upoštevamo smernice zdrave prehrane in priporočila NIJZ. Pedagogi pa bodo razumeli, zakaj so taka živila najboljša in bodo podprli delo kuhinje tako, da bodo znali otrokom razložiti izbor jedi in jih spodbujati da pojedo. Posvetili se bomo tudi odpadkom in kako jih še zmanjšati.

Modul 3: Učenje zunaj učilnice kot dobra izobraževalna priložnost

Dokazano je, da imajo otroci, ki vedo od kje prihaja hrana in ki so na splošno več v stiku z naravo, do prehrane boljši odnos in so bolj zdravi. Narava, vrtovi, kmetije nudijo odličen poligon za učenje. Našli boste načine, ki bodo najbolj navdihujoči za vas in vaše otroke.


Tečaj JE primeren:

 • za vse, ki želite izboljšati prehrano v svoji ustanovi s sodelovanjem vodstva, pedagogov in kuhinje.

Tečaj NI primeren:

 • za vse, ki imate zunanje ponudnike prehrane (teh ne moremo izboljšati)
 • za vse, ki nameravate vključiti samo organizatorja prehrane, ker manjka celoten pedagoški del in sodelovanje, delo s starši in vodstvom

Modul 4: Okus in prehranjevanje različnih etničnih skupin

Spoznali bomo, kako povečati otrokovo zadovoljstvo pri obroku s pravim pogovorom, ambientom in aktivnostmi. Z različnimi prehranskimi igrami boste spodbudili njihovo radovednost in zanimanje za hrano. Prehrana je odličen medij za vključevanje priseljencev, skozi njihove jedi spoznavamo njihovo kulturo. Otrokom omogočite dragoceno izkušnjo sprejemanja drugih kultur.

Modul 5: Kako komunicirati s starši in jih navdušiti za sodelovanje

Starši ali stari starši so lahko vaši močni zavezniki in ko sodelujejo z vami, dosegate najboljše rezultate. Spoznali boste nekaj primerov dobrih praks in pripravili svoj predlog za sodelovanje z njimi, ki jih bo navdušil.

Vas zanima, kako so to dosegli ostali vrtci in šole?

 

Z vpisom na tečaj prejmete:

 • Razlago snovi in navodila za delo za vsak modul posebej, skupno 5 video srečanj.
 • Delovne liste, ki vam bodo pomagali razmišljati širše, navdušiti otroke in se bolje povezati s sodelavci, pa tudi otroci in starši.
 • Odziv na vaše delo (med video srečanji).
 • Predloge za delo v prihodnje in obilico idej za izboljšavo – od mentorice in ostalih udeležencev.
 • Podporo v času uvajanja sprememb.

Od mentorskega spletnega tečaja lahko pričakujete to:

1. Zastavili bomo konkretne izboljšave v prehrani na bolje,ki bodo po volji večine. Otroci bodo s prehrano bolj zadovoljni.

2. Izboljšano sodelovanje med kuhinjo in pedagogiker boste ugotovili, kako se lahko podpirate, saj imate skupen cilj: zadovoljnega otroka.

3. Hrano bomo obravnavali celostno,razumeli boste, da se pozitiven odnos do hrane začne na njivi, v naravi in v sprejemajočem okolju v času hranjenja otroka. Hrana je tudi medij za vključevanje priseljencev in vir med predmetnega povezovanja.

4. Pedagogi boste spoznali veliko iger in vajin otrokom hrano približali na igriv, sprejemajoč način: vaša vloga je nenadomestljiva, saj ste otrokovi vzorniki.

5. Večja samozavest pri opravljanju svojih nalog,ugotovili boste, kdo so vaši zavezniki v šoli/vrtcu, za katere morda prej niste vedeli. Znali boste analizirati in izvajati proces izboljšave prehrane tudi v prihodnje.

Vrtci in šole, ki so se odločili za sodelovanje, so dosegli naslednje:

 • boljše poznavanje prehranskega stanja v ustanovi
 • uvedba pozitivnih sprememb v kuhinji in posledično v prehrani ustanove
 • boljši obroki
 • boljše sprejemanje novih jedi večje uživanje hrane med otroci
 • manj zavržene hrane in odpadne embalaže
 • boljše sodelovanje med kuhinjo in pedagoškim kadrom
 • uvedba kreativnih načinov, iger za izboljšanje otrokovih prehranskih navad
 • starši so spoznali, da si zaposleni prizadevajo za kvalitetno prehrano otrok

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.