Zaključek celoletnega spletnega izobraževanja o trajnosti in prehrani v vrtcih in šolah

V času korone je bilo spletno izobraževanje kot nalašč. Ponosna sem na vse, ki jim je uspelo premakniti  razmišljanje in delovanje v svojem okolju, niso imele lahko naloge.  Nekaterim udeleženkam je uspelo izboljšati prehrano v ustanovi ali vsaj spodbuditi razmišljanje o njej.  Druge so spremembe uvajale v svoji igralnici/razredu in seznanjale ostale. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela – vaj, ki jih udeleženke rešujejo na lastnih primerih. Rešene naloge pošljejo in prejmejo odziv in predloge izboljšav. Te se nanašajo tako na delo kuhinje kot delo pedagogov, saj mora oboje iti z roko v roki, drugače ni večjih rezultatov. Prehrano so vključevale v več pedagoških aktivnosti, posebej v vrtcu se lahko z njo učite barv, zaporedij, besed, števil, razne igre. Je idealen medij za vključevanje priseljencev, zbliževanje narave, vrta in zdravja.  Tečaj bi moral biti timsko delo in več zaposlenih kot je sodelovalo, boljši so bili rezultati – posebej pomembni so ti iz ključnih delovnih mest: vodje pedagogov, vodje kuhinje, vodje prehrane, idealno pa je, če se vključijo vsi, šele tedaj so možne dolgoročne spremembe.

Nekatere konkretne spremembe, ki so jih uvedle:

– preizkusile so dobro prakso svojih sodelavk  (nekatere so jih še izboljšale) in se na pozitiven način povezale z njimi. Odlično, že preverjeno znanje imamo velikokrat pred nosom, pa ga ne vidimo! Hkrati se usmerimo v iskanje dobrih stvari in ne težav, postanemo bolj pozitivno naravnani in učinkoviti. In če deluje v sosednji igralnici/razredu, zakaj ne bi pri njih?

– preizkusile so igre povezane s hrano, ker otrokom vzbujajo pozitivne občutke do hrane. Iz teh idej so same zgradile še dodatne igre.

– udeleženke – organizatorke prehrane so pripravile akcijske načrte sprememb za kuhinjo in jih uvajale korak za korakom.

– izvedle so skupne aktivnosti s starši in otroci, si pomagale z idejami in nadgradile s svojimi

– razmislile so o zavrženi hrani in nekatere poiskale zakonske rešitve zanjo

– razmislile so o tem, kako bodo vključile koktajle v aktivnosti z otroci ko bo mogoče in poiskale svoje recepte zanje

– s pomočjo pravljičnih ali izmišljenih junakov so otroke spodbujale k večjem uživanju hrane, poiskale so pravljice, ki povezujejo vrt in mizo (kot npr. Pepelka)

– in še veliko drugega …