Predstavitev izobraževanj za vrtce in šole mentoricam mreže šol v Parku Škocjanske jame

V Parku Škocjanske jame, v Matavunu smo predstavili predloge za izobraževanje mentoric iz mreže šol Parka Škocjanske jame. Letos imamo v KATIS vpisane kar tri izobraževalne programe, ki so ovrednoten s točkami za napredovanje pedagoških delavcev, en mednarodni projekt – Vodne šole pa še poteka.

Mentoricam smo predstavili:

  • projekt Erasmus +: Waterschool oz. Vodna šola, kako postati vodna šola in spletno izobraževanje za podporo projektu,
  • izobraževanje Celovit pregled zdravilnih učinkov narave in kreativna uporaba pri učenju v  vrtcih in šolah (vpisan v KATIS) Narava je v vzgoji otroka pomemben element. Dokazano vpliva na izboljšanje kognitivnih sposobnosti, razvoj kreativnosti, sočutja, povezuje se s številnimi predmeti. Otroci, ki imajo z naravo pozitivne izkušnje, nanjo bolj pazijo. Razne vaje, ki nam pomagajo naravo zagledati v bolj osebni in ustvarjalni luči pomagajo v otroku prebuditi iskreno zanimanje zanjo.
  • projekt Erasmus + o trajnosti in prehrani, ki se je lani zaključil, širitev rezultatov med vrtce in šole pa poteka sedaj.  Lahko izbirajo med celoletnim spletnim izobraževanjem, s katerim izboljšajo prehrano v organizaciji in sodelovanje med kuhinjo in pedagogi ali uvodnim tečajem, kjer predstavimo trajnost v prehrani in samostojno uporabo spletnega izobraževanja. Obe vrsti izobraževanja sta vpisani v KATIS.